Gure Ingeniaritzako zerbitzua

Beharrizan edo espezifikazioen txosten baten oinarrituta, soluzio ezberdinak proposatzen ditugu, aurreproiektua, modelizazioa, kalkulua, fabrikazio planoak eta dokumentazio teknikoa osatuz.

Fabrikazio prozesuaren jarraipena egiten dugu, produktua definitutako espezifikazio teknikoekin bat datorrela bermatzeko.


Baliabideak:

 

 • CAD: Catia V5
 • Winrelais programa: eskema elektrikoak, neumatikoak, hidraulikoak
 • Kalkuluak: SALOME MECA (Aster kodea)
 • Informatika: GPAO Clipper 8, sarea
 • 100 m²-tako bulegoa MAULEn
 • 30 m²-tako bulegoa ORDIZIAn

 


Zerbitzuak:

 • Produktuaren garapena
 • Mekanizazio tresnak
 • Kontrol tresnak
 • Muntai tresnak
 • Manipulaziorako eta jasotzeko tresnak
 • Material konposatuentzako moldeak
 • Makina bereziak
 • Saiakuntza bankuak
 • Pasabideak


Ezagutza arloak:

 

 • Laguntza teknikoa
 • Espezifikazio teknikoak idatzi
 • Bideragarritasun azterketak
 • Ergonomia azterketak 3D-tako diseinua eta fabrikazio planoak
 • Akotazio funtzionala, perdoi geometrikoak
 • Kalkuluak:
  • Materialen erresistentzia
  • Elementu finituak
  • Trasmisioak
  • Mekanismoen dinamika
 • CE ziurtagiria 2006/42/CE makinen zuzentarauaren arabera
 • Arriskuen azterketa eta kudeaketa
 • Dokumentazio
 • teknikoaren
 • kudeaketa
  • Eskuliburuak 
  • Kalkulu txostenak
 • Fabrikazioaren kudeaketa
  • Formadun eta zehaztasunezko mekanizazioa
  • Mécanique de grande dimensionDimentsio handitako mekanika
  • Gainazal tratamenduak
  • Galdaragintza gurean
  • Aginte automatikoak

 © ELKAR Ingenierie. 61, Avenue de Tréville – 64130 MAULEON SOULE - Tél. 00 33 (0)5 59 19 14 29